Υπηρεσίες

Οι σπουδές και η εργασιακή μου εμπειρία, μου δίνουν τη δυνατότητα να εργαστώ με ένα εύρος προβλημάτων που μπορεί να σε απασχολούν, όπως διαχείριση συναισθημάτων, συμβουλευτική σχέσεων, συμβουλευτική απώλειας / πένθους κ.α

Ατομικές Δια Ζώσης Συνεδρίες

Ατομικές Online Συνεδρίες