Εξειδίκευση

Τα επαγγελματικά μου ενδιαφέροντα και η εξειδίκευση μου εστιάζονται στις παρακάτω περιοχές:

Ενδυνάμωση LGBTQI Προσωπικής Ταυτότητας

Διαχείριση Σχέσεων & Αισθήματος Μοναξιάς

Ψυχολογική Υποστήριξη σε Χρόνιες Ασθένειες